Kaart 3

Liefde
Veel mensen wensen dat de ander hun voorziet in de liefde. Of ze verlangen zo naar de liefde omdat ze zich anders niet compleet voelen.

Ik wil je zeggen dat liefde is wat je bent en dat je daar weer mee in contact kunt komen door aanwezig te zijn in je hart, dichtbij jezelf. Niemand anders kan wat leeg is opvullen voor jou, dat kan alleen jij.

Als je de teleurstellingen en het verdriet leert omarmen dan zal er iemand aanwezig zijn in de lichte kamer van je hart zeg ik altijd. En dat ben jij. En hoe meer je dit doet, hoe minder bang het hart zal zijn in relatie tot de liefde. Want jij bent er immers.

Openstaan voor liefde zonder verwachtingen kan pas als je in de verbinding bent met jezelf en als je op de juiste plek bent gaan staan in het familie systeem. En dat jij de verantwoordelijkheid weet te nemen voor je eigen pijn. Zonder deze pijn naar je partner te brengen. Hij of zij is immers niet degene waar je eigenlijk zo mee vecht. Je vecht vaak onbewust met mensen uit je verleden die je pijn hebben gedaan, met je ouders of met ex partners. Echte liefde stroomt wanneer je beide de liefde voor jezelf kunt voelen doordat je weet welke pijn je draagt. En die pijn, die is voor jou.

Mijn account